Ile wynoszą koszty upomnienia?

0
2226

Każdemu z nas zdarza się czasem opóźnienie w spłacie kwoty wymaganej do uregulowania podatków czy składek ZUS. Powodów bywa wiele. Czasem to przeoczenie lub brak płynności finansowej przypadającej na okres wymagany do spłaty zobowiązania.

Co nam grozi w takiej sytuacji?

Urzędnicy urzędu skarbowego i ZUS mają obowiązek wysłać do nas upomnienie, gdy zalegamy ze składkami ZUS i podatkami. Reguluje to (art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W przypadku, gdy pomimo upomnienia nie uiścimy wymaganej kwoty płatności określonej w upomnieniu i okres ten przekroczy siedem dni, to grozi nam mało przyjemne postępowanie egzekucyjne, wszczynane przez organ do tego uprawniony.

Ile kosztują koszty upomnienia?

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia dostarczonego przez wierzyciela adresatowi przed podjęciem postępowania egzekucyjnego – wyznacza je na kwotę 11,60 zł.

Dłużnik zobowiązywany jest w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni uiścić wymaganą należność podatkową lub składki z odsetkami, a następnie doliczyć do tego 11,60 zł kosztów upomnienia.
Należy pamiętać, że koszty upomnienia zawsze zostaną zaliczone w pierwszej kolejności na poczet zaległej kwoty do zapłaty. Reguluje to art. 62 § 1a Ordynacji podatkowej.

Upomnienie to wstęp do wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Upomnienie wysyłane przez urząd jest ostatnim krokiem przed podjęciem w naszym kierunku postępowania egzekucyjnego w administracji. Dlatego tak bardzo ważne jest uregulowanie wszystkich płatności w ciągu przepisowych siedmiu dni wraz z kosztem upomnienia. Kiedy dochodzi do wszczęcia przymusowej egzekucji z rachunku, to urząd nie ma w obowiązku informowania nas o tym fakcie. Upomnienie wysyłane jest jednorazowo, a kolejnym jest listowne zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego czy poboru należności z naszego wynagrodzenia.

W konsekwencji zostaną nam doliczane dodatkowe koszty związane z uruchomieniem postępowania egzekucyjnego, a także niezbyt przyjemna sytuacja, gdy o zajęciu dowie się nasz pracodawca.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here